Daftar Lengkap Karya Kho Ping Hoo !


 1. Gin kiam gi to Djil. 1-2 – Kho, Ping Hoo / Analisa / 1961
 2. Pedang penakluk iblis : tjerita silat asli ; Djil. 1-4, 6-18. Jil. 19-21 / karya Asmaraman S. Kho Ping Hoo ; pelukis Sriwidjono & Soebagyo. (Solo : Gema, 1987 – Kho Ping Hoo / Djelita / 1963)
 3. Drama gunung Kelud (Kho Ping Hoo / Gema / 1966)
 4. “Tersesat” (Kho Ping Hoo / Gema / 1966 )
 5. Lintang-lintang dadi seksi (Kho Ping Hoo / Gema / 1966)
 6. ?
 7. Membasmi bandit air (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Kresno / 1978)
 8. Goda remadja – Kho, Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1966 )
 9. Setan kober – Kho, Ping Hoo / Cet. 1 / Gema / 1966
 10. Komplotan kuda binal – Kho, Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1967
 11. “Geger solo” (bandjir bandang) – Hoo, Kho Ping / Gema / 1966
 12. Sebilah pedang keradjaan – Kho, Ping Hoo / Analisa / 1961
 13. Pendekar sakti (Bu pun su lu kwan tju) : tjerita silat aseli – Kho, Ping Hoo / Djelita / 1963
 14. Si Walet Hitam (Ouw Yan Tju) : anak si Teratai Merah : tjerita silat aseli – Kho Ping Hoo / Perpustakaan Umum Djelita / 1961
 15. Djago pedang tak bernama : (Bu Beng Kiam Hiap) – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 16. Sin Kun Bu Tek : (kepalan dewa tanpa tandingan) – Kho, Ping Hoo / Analisa / 1960
 17. “Darah mengalir di Borobudur” – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 18. “Sekarsih” : (dara segara kidul) – Kho Ping Hoo / Gema / 1966
 19. Kim kong kiam : (Pedang sinar emas) ; Djil. 1-4 – Kho Ping Hoo / Analisa / 1964
 20. Kepalan dewa : (Sin Kun Bu Tek) – Kho Ping Hoo / Tjit. ke-2 / Gema / 1965
 21. Nona berbunga hidjau : (Kunlun Hiap-Kek) ; Djil. 1-3 – Kho Ping Hoo / Analisa / 1965
 22. Kasih diantara remadja (Bu Lim Kuntju) ; Djil. 1-9 – Kho Ping Hoo / Tjit. 1 / Gema / 1965
 23. Keris maut – Kho / Gema / 1966
 24. Senam kesehatan Cina tradisional : Yi-jin-jing, Pa-tuan-jin, Tal chi-cuan dan Tai-chi Ci-kung – Kho Ping Hoo / Cet. 1 / Gema / 1987
 25. Tiga naga dari angkasa : (Sam liong shia thian) ; Jil. I-III – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 26. Karena wanita : roman bermutu ; Djil. I-II – Kho Ping Hoo / Djelita / 1958
 27. Dewi Sungai Kuning : (Huangho Lihiap) ; Djil. I-II – Kho / Tjet. ke-2 / Gema / 1967
 28. Gègèr Demak ; Djil. I-II – Kho / Tjet .1 / Gema / 1966
 29. Randa Kuning membalas dendam : iblis mengamuk di Mataram ; Djil. I-IV (Kho Ping Hoo / Gema / 1963)
 30. Mutiara Hitam ; Djil. 1-18. – 1969. Jil. 19-23. – 1985 – Kho Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1969-1985
 31. Iblis mengamuk di Mataram ; Djil. I-II – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 32. Dara perkasa retnawulan ; Djil. I-II – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 33. Pendekar2 bernasib sial : (Sianli engtju) ; Djil. I-IV – Kho Ping Hoo / Analisa / 1963
 34. Pendekar arak dari Kanglam : (Kanglam Tjiuhiap) ; Djil. ke-I/VII – Kho Ping Hoo / Djelita / 1961
 35. Djaka Wulung, ksatrya Gunung Lawu ; Djil. I/II – Kho Ping Hoo / Analisa / 1962
 36. Pendekar gila dari Shantung : (Shantung koayhiap) ; Djil. i-iii – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 37. Pendekar bodoh : tjerita silat aseli ; Djil. i-xiv – Kho Ping Hoo / Djelita / 1961
 38. Pendekar buta ; Djil. i-xiv – Kho Ping Hoo / Gema / 1967
 39. Pendekar budiman : (Hwa i enghiong) : tjerita silat aseli ; Djil. I-VIII – Kho Ping Hoo / Djelita / 1962
 40. Sepasang naga berebut mustika ; Djil. I-IV – Kho Ping Hoo / Djelita / 1960
 41. Pendekar tjengeng ; Djil. I-IX – Kho / Gema / 1968
 42. Pedang pusaka naga putih – Kho Ping Hoo / Analisa / 1961
 43. Ang I Niotju : (dara badju merah) : tjerita silat aseli ; Djil. 1-11 – Kho Ping Hoo / Djelita / 1971
 44. “Satria” Gunung Kidul – Kho Ping Hoo / Tjet. ke-2 / Gema / 1961
 45. Radjawali Emas ; Djil. 1-18 – Kho Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1966
 46. Pedang Pusaka Naga Putih ; Djil. 1-5 (Kho Ping Hoo / Tjet. ke-2 / Gema / 1965)
 47. Pendekar Remadja : tjerita silat aseli (Kho Ping Hoo / Djelita / 1962)
 48. Radja Pedang ; Djil. 1-15 (Kho Ping Hoo / Gema / 1966)
 49. Pusaka Gua Siluman : tjerita silat aseli ; Djil. 1-17 (Kho Ping Hoo / Djelita / 196X )
 50. Angliong Pekho ; Djil. 1-3 (Kho Ping Hoo / Analisa / 1962)
 51. Si tangan geledek : tjerita silat aseli ; Djil. 1-20 (Kho Ping Hoo / Djelita / 196X)
 52. Sam Liong To ; Djil. 1-10 (Kho Ping Hoo / Analisa / 1963)
 53. Darah patriot : landjutan kasih diantara remadja ; Djil. 1-5 (Kho Ping Hoo / Gema / 1965)
 54. Djaka Lola : sambungan pendekar buta ; Djil. 1-15 (Kho Ping Hoo / Gema / 1968)
 55. Badjak laut Kertapati (Kho Ping Hoo / Tjet. ke-2 / Gema / 1965)
 56. Bu Eng Tju (Kho Ping Hoo / Analisa / 1963)
 57. Pek I Lihiap ; Djil. 1-2 (Kho Ping Hoo / Analisa / 1960)
 58. Ang Bi Tin ; Djil. 3-8 (Kho Ping Hoo / Analisa / 1962)
 59. Tjinta bernoda darah ; Djil. 4-5, 7-8, 11-20 (Kho Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1968)
 60. Keris Pusaka dan Kuda Iblis ; Djil. 1-2 (Kho Ping Hoo / Analisa / 1960)
 61. Suling emas ; Djil. 1-11, 14-21 (Kho Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1968)
 62. Dara Badju Putih ; Djil. 1-4 (Kho Ping Hoo / Tjet. 2 / Gema / 1965)
 63. “Tjheng Hoa Kiam” : tjerita silat aseli ; Djil. 1-20 . – 1220 p (Kho Ping Hoo / Djelita / 19XX)
 64. Toat-Beng Mo-Li ; Djil. I-III (Kho Ping Hoo / Analisa / 1962)
 65. Keris pusaka jang haus darah (Kho Ping Hoo / Analisa / 1962)
 66. Pendekar gaib berbadju putih (Kho Ping Hoo / Analisa / 1961)
 67. Keris Pusaka dan Kuda Iblis ; Djil. 1-5 (Kho Ping Hoo / Gema / 1990)
 68. Pendekar super sakti ; Djil. 1,3 (Kho Ping Hoo / Tjet. 1 / Gema / 1970)
 69. Istana Pulau Es : landjutan Mutiara Hitam (Kho Ping Hoo”, Asmaraman / Tjet. 1 / Gema / 1970-1972)
 70. Pedang Sinar Emas (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Tjet. 1 / Gema / 1971)
 71. Dara pendekar ; Jil. 1-5, 7-12 (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Kresno / 1976)
 72. Dewi Maut ; Jil. 1-28 (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Cet. 1 / Gema / 1974)
 73. Kepalan maut ; 2 dl (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Genta / 1973)
 74. Ji Liong Jio Cu ; Jil. 1-8, 10 (Kho Ping Hoo, Asmaraman / Genta / 1975)
 75. Ang I lihiap : (Si badju merah dari Hengsan), Kho Ping Ho / Analisa / 1961
 76. Badai Laut Selatan, Romli, M. Abnar / Kanta Indah Film / 1990
 77. Apa yang dinamakan ilmu kasekten, ilmu gaib?, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Brajamusti Enterprise etc. / 1991
 78. Kidung senja di Mataram ; Jil. 1-12, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1986
 79. Bajak laut kertapati ; Jil. 1-3, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 80. Pendekar Gunung Lawu ; Jil. 1-5, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 81. Jaka Galing ; Jil. 1-4, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 82. Rondo Kuning membalas dendam, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 83. Asmara berdarah ; Jil. 25. – Cet. 1. – 1979. Jil. 1-30, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1979
 84. Ang I Niocu ; Jil. 1-3, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1973
 85. Cinta bernoda darah ; Jil. 1-22, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1975
 86. Suling Naga : kisah para pendekar Pulau Es bagian ke-II ; Jil. 9-10,12-14,16-17,23, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1980
 87. Sintaro Koayhiap ; Jil. 1-8,10,11, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1975
 88. Kisah para pendekar Pulau Es ; Jil. 1-3, 5-14, 17-23, 26, 28, 30-32, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1978
 89. Pendekar-pendekar Patah Hati ; Djil. 1-4, 6-8, 10-13, 15-22, 25-28, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Marga Djaja / 1972
 90. Si muka bopeng ; Djil. 1-5, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Genta / 1973
 91. Pembakaran Kuil Thian-Lok-Si ; Jil. 1-3 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1979
 92. Jodoh si mata keranjang ; Jil. 1-15 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1984-1985
 93. Si Bangau Merah : lanjutan Si Bangau Putih ; Jil. 1-15 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1984
 94. Kisah sepasang rajawali ; Jil. 1-34 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1979-1980
 95. Sejengkal tanah sepercik darah! ; Jil. 1-23 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1982-1983
 96. Kisah Pendekar Bongkok ; Jil. 1-26 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1983
 97. Kisah si Bangau Putih ; Jil. 1-23 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1981-1982
 98. Pendekar Sadis, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1977
 99. Darah pendekar : Sriwidjono ; Jil. 1-5, 6,8-10, 11-27, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1977
 100. Asmara di balik dendam membara ; Jil. 1-13 Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1988
 101. Sepasang Garuda Putih : lanjutan Perawan Lembah Wilis ; Jil. 1-16, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1988
 102. Pendekar baju putih ; Jil. 1-11, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1987
 103. Pendekar buta ; Jil. 13, 15-20, Kho”Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1982
 104. Raja pedang ; Jil. 1-22, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1980
 105. Wanita iblis dari lembah Cia Ling, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1979
 106. Perawan lembah Wilis, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1977-1978
 107. Si Tangan Sakti (Sin-Ciang Tai-Hiap) ; Jil. 1-15, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1985
 108. Datuk pendekar : (Lam-hai tai-swe) ; Jil. 1-10, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Karya Baru / 1979
 109. Sepasang naga penaluk iblis ; Jil. 1-18, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1982-1983
 110. Pedang awan merah ; Jil. 1-13, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1987
 111. Keris Pusaka Nogopasung ; Jil. 1-6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1981
 112. Pedang Kayu Harum, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 113. Si naga beracun, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1984
 114. Kisah tiga naga sakti, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1982
 115. Suling Emas dan Naga Siluman, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1993
 116. Kisah si Tawon Merah Bukit Heng-San (pendekar wanita), Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991
 117. Kisah si Naga Langit, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 118. Si Teratai Emas, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991
 119. Suling pusaka kemala, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1990
 120. Pendekar tanpa bayangan, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1992
 121. Pendekar mata keranjang ; Jil. 1-48, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1992-1993
 122. Patung Dewi Kwan Im ; Jil. 1-17, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 123. Gelang Kemala ; Jil. 1-18, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 124. Asmara Si Pedang Tumpul ; Jil. 1-16, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 125. Si Pedang Tumpul ; Jil. 1-10, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 126. Sakit hati seorang wanita ; Jil. 1-13, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991-1992
 127. Dewi Ular ; Jil. 1-15, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 128. Pendekar Cengeng ; Jil. 1-17, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 129. Liong-San Tung-Hiap ; Jil. 1-7, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 130. Sepasang pedang iblis ; Jil. 1-50, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 131. Kisah Si Pedang Terbang ; Jil. 1-13, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1986
 132. Maling Sakti ; Jil. 1-6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1980
 133. Tiga dara pendekar Siauwlim ; Jil. 1-9, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 134. Ouwyang Heng-Te ; Jil. 1-7, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 135. Ouwyang Heng-Te ; Jil. 1-20, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1996
 136. Nurseta Satria Karang Tirta ; Jil. 1-20, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991-1992
 137. Pecut Sakti Bajrakirana ; Jil. 1-17, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1989
 138. Ang I Niocu ; Jil. 1-20, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 139. Kemelut Blambangan ; Jil. 1-22, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991-1992
 140. Bayangan Bidari ; Jil. 1-21, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1992
 141. Pendekar Gila ; Jil. 1-9, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 142. Pendekar dari Hoasan ; Jil. 1-5, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. ke-4 / Gema / 1988
 143. Pendekar Pemabuk ; Jil. 1-18, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 144. Pendekar-pendekar Siauwlim ; Jil. 1-9, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1979
 145. Iblis dan bidadari ; Jil. 1-6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Solo: Gema / 1996
 146. Pedang Pusaka Thian-Hong-Kiam ; Jil. 1-20, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Solo: Gema / 1993-1994
 147. Jodoh Rajawali ; Jil. 1-62, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Solo: Gema / 1993-1994
 148. Pedang Asmara ; Jil. 1-34, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Solo: Gema / 1995
 149. Keris pusaka Sang Megatantra ; Jil. 1-22, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Solo: Gema / 1990-1991
 150. Antara dendam dan asmara ; Jil. 1-30, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Solo: Gema / 1994
 151. Bagus Sajiwo ; Jil. 1-21, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Solo: Gema / 1991
 152. Sepasang Rajah Naga ; Jil. 1-32, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Solo: Gema / 1989-1990
 153. Dendam membara ; Jil. 1-4, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1982
 154. Pusaka Pulau Es ; Jil. 1-18, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994-1995
 155. Sepasang Naga Lembah Iblis ; Jil. 1-12, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1987
 156. Pedang Naga Hitam ; Jil. 1-17, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1987
 157. Kemelut Kerajaan Mancu ; Jil. 1-14, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 1 / Gema / 1993
 158. Kisah sepasang naga ; Jil. 1-10, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 159. Kemelut di Mojopahit ; Jil. 1-37, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1991-1992
 160. Si Naga Beracun ; Jil. 1-34, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 161. Petualang asmara ; Jil. 1-50, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 162. Badai Laut Selatan ; Jil. 1-39, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990-1992
 163. Si Kumbang Merah Pengisap Kembang ; Jil. 1-32, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 164. Ratna Wulan ; Jil. 1-6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990-1991
 165. Bu Kek Siansu ; Jil. 1-24, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 166. Siluman Guha Tengkorak, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 167. Harta karun Jenghis Khan ; Jil. 1-6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 168. Banjir darah di Borobudur ; Jilid 1-7, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 169. Si Rajawali sakti ; Jil. 1-17, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 170. Pendekar Lembah Naga ; Jil. 1-57, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 171. Mestika golok naga, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1995
 172. Pendekar remaja, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1994
 173. Jodoh Si Naga Langit ; Jil. 1-16, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 2 / Gema / 1998
 174. Pendekar Bunga Merah ; Jil. 1-9, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Cet. 2 / Gema / 1998
 175. Rajawali Hitam : lanjutan Dewi Ular ; Jil. 1-15, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 176. Lembah Selaksa Bunga ; Jil. 1-14, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 177. Si Tangan Halilintar ; Jil. 1-22, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1997
 178. Seruling gading ; Jil. 1-24, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1989-1990
 179. Pendekar buta, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1974
 180. Dendam si anak haram ; Jil. 1-13, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Tjet. ke-3 / Gema / 1989
 181. Pembalasan Suma Eng ; Jil. 1-16, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1975
 182. Perawan Lembah Wilis, Kho Ping Hoo , Asmaraman S. / Gema / 1991
 183. Cheng hoa kiam, Kho Ping Hoo , Asmaraman S. / Gema / 2001
 184. Rajawali lembah Huai, Kho Ping Hoo , Asmaraman S. / Cet. 3 / Gema / 2001
 185. Gin kiam gi to, Kho Ping Hoo , Asmaraman S. / Gema / 2000
 186. Pendekar Sadis, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 2000
 187. Toat-Beng Mo-Li, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 188. Toat-Beng Mo-Li ; 7, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 189. Toat-Beng Mo-Li ; 6, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 190. Toat-Beng Mo-Li ; 5, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 191. Toat-Beng Mo-Li ; 4, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 192. Toat-Beng Mo-Li ; 3, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 193. Toat-Beng Mo-Li ; 2, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1990
 194. Pedang penakluk iblis, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1986
 195. Mutiara Hitam, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1984-1985
 196. Ciuman gadis berbisa, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1977
 197. Bintang-bintang menjadi saksi, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Kresno / 1977
 198. Si Dewi Hijau ; Jil. 1, Kho Ping Ho, Asmaraman / Up. Genta / 1972
 199. Daftar judul cerita silat Indonesia, cerita roman, karya Asmaraman S. Kho Ping Hoo, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) / s.n. / 1999
 200. Djaka galing, Asmaraman / Analisa / 1961
 201. Pendekar Sungai Huangho – Asmaraman / Analisa / 1961
 202. Perawan Lembah Wilis : sambungan Badai Laut Selatan ; Djil. i-xxiii – Asmaraman / Gema / 1970-1971
 203. Pendekar bodoh – Syailendra, Anda / Sastra Kumala / 1980
 204. Si Teratai Merah – Asmaraman / Tjet. ke-4 / Gema / 1970-1972
 205. Badjak laut Kertapati – Asmaraman / Analisa / 1961
 206. Pahlawan-pahlawan sejati – Khopinghoo, Asmaraman S. / Kresno / 1978
 207. Sekarsih – Asmaraman S. / Kresno / 1978
 208. Ji liong jio cu (sepasang naga berebut mustika) ; Jil. 1-10, Kho Ping Hoo / Genta / 1975
 209. Keris maut ; Jilid 1-3, Kho Ping Hoo / Gema / 1974,
 210. Banjir darah di Borobudur ; Jilid 1-6, Kho Ping Hoo / Gema / 1973
 211. Djaka Wulung : ksatria gunung Lawu ; Djilid 1-3 – Kho Ping Hoo / tj. ke-2 / Gema / 1966
 212. Jaka Galing ; Jilid 1-3 – Kho Ping Hoo / Gema / 1974
 213. Kisah dua ksatria Bali ; Jilid 1-3 – Kho Ping Hoo / Gema / 1973
 214. Leak dari guwa gadjah ; Djilid 1-2 – Kho Ping Hoo / Gema / 1966
 215. Pedang keramat (Thian Hong Kiam) ; Djilid 1-2 – Kho Ping Hoo / cet. ke-2 / Gema / 1966
 216. Rondo kuning membalas dendam ; Jilid 1-4 – Kho Ping Hoo / Gema / 1973
 217. Siane – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Yayasan Remaja Press / 1981
 218. Geger Demak : setan kober – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1980
 219. Geger Solo : banjir bandang – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1979
 220. Merdeka atau mati – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1979
 221. Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo : writer of cloak-and-dagger stories in Indonesia (1926- 1994), Sidharta, Myra / In: Archipel; (1994), afl. 48, pag. 157-176 / 1994
 222. Dua pendekar dari Bali – Kho Ping Hoo / Analisa / 1966 – 223. Peristiwa sejarah dan karya sastra dan masyarakat : [paper pada] Seminar ilmu dan seni Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, [tg. 14 - 15 Ag.] 1982, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Pusat tsb. / 1981
 223. Pendekar super sakti – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1985
 224. Dendam seorang perempuan – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1980
 225. Si bayangan iblis – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1983
 226. Mestika burung Hong Kemala ; Jil. VIII: 64 p. – Jil. IX: 64 p. – Jil. X: 64 p. – Jil. XI: 64 p. – Jil. XII: 64 p. – Jil. XIII: 77 p, Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1986
 227. Naga sakti sungai kuning (Huang-ho-Sin-liong) – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1982
 228. Kisah si pedang kilat – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1984
 229. Dendam sembilan iblis tua – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1985
 230. Badai Laut Selatan – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1976
 231. Kemelut di Mojopahit – Kho Ping Hoo, Asmaraman S. / Gema / 1974
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Arsip Artikel